ციფრული ხელსაწყოების კრებული ახალგაზრდული ორგანიზაციებისთვის N1

კრებულში თავმოყრილი ციფრული ხელსაწყოები ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს დაეხმარებათ, მათი გუნდური მუშაობის, ორგანიზაციის და პროექტების მართვის ეფექტური წარმართვისთვის. კრებული შეიქმნა საქართველოს ახალგაზრდულ ორგანიზაციათა საბჭოს მიერ,ახალგაზრდული ორგანიზაციების გაძლიერების პროგრამის “ახალგაზრდობა მნიშვნელოვანიას” ფარგლებში. ციფრული ხელსაწყოების კრებული ახალგაზრდული ორგანიზაციებისთვის N1

ციფრული ხელსაწყოების კრებული ახალგაზრდული ორგანიზაციებისთვის N2

კრებულში თავმოყრილი ციფრული ხელსაწყოები ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს დაეხმარებათ მათი საქმიანობის ვიზუალიზაციასა და შედეგების გავრცელებაში. კრებული შეიქმნა საქართველოს ახალგაზრდულ ორგანიზაციათა საბჭოს მიერ, ახალგაზრდული ორგანიზაციების გაძლიერების პროგრამის “ახალგაზრდობა მნიშვნელოვანიას” ფარგლებში. ციფრული ხელსაწყოების კრებული ახალგაზრდული ორგანიზაციებისთვის N2

ka_GEGeorgian