“ახალგაზრდობა მნიშვნელოვანია” ორგანიზაციის მმართველი გუნდის გადამზადება

  ვიდეოში ასახულია პროექტ “ახალგაზრდობა მნიშვნელოვანიას” ფარგლებში, ორგანიზაციის მმართველი გუნდის გადამზადების პროცესი, რომელშიც ჩართული იყო პროექტის მონაწილე 30 ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენელი. გადამზადების შედეგად მონაწილეებმა აიმაღლეს კომპეტენციები მენეჯმენტზე, ადამიანური და ფინანსური რესურსის მართვაზე, ასევე, განივითარეს ორგანიზაციის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემნისა და განვითარებისთვის საჭირო უნარები. მონაწილეებმა განიხილეს ახალგაზრდულ სფეროში არსებული გამოწვევები, გაეცნენ ერთმანეთის საქმიანობას და განიხილეს […]

ka_GEGeorgian