ისტორია

საქართველოს ახალგაზრდულ ორგანიზაციათა ნაციონალური საბჭო არის ქოლგა ორგანიზაცია რომელიც დაფუძნდა 1995 წელს და დღეს აერთიანებს 65 ბავშვთა და ახალგაზრდულ ორგანიზაციას საქართველოში.

საქართველოს ახალგაზრდულ ორგანიზაციათა ნაციონალური საბჭო ხელს უწყობს ახალგაზრდებს და ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს იყვნენ ჩართულები საზოგადოებრივ ცხოვრებასა და დემოკრატიულ პროცესებში. მის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს ახალგაზრდული პოლიტიკის ადვოკატირება, ახალგაზრდული ორგანიზაციების გაძლიერება და მათი ჩართვა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ახალგაზრდების ინფორმირება სხვადასხვა შესაძლებლობების შესახებ და მათი კომპეტენციების ამაღლების ხელშეწყობა როგორც ეროვნულ, ისე საერთაშორისო დონეზე.

2000 წლიდან საქართველოს ახალგაზრდულ ორგანიზაციათა საბჭო არის ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წარმომადგენელი სტრუქტურის- ევროპის ახალგაზრდული ფორუმის წევრი. ევროპის ახალგაზრდული ფორუმი (YFJ www.youthforum.org) არის დამოუკიდებელი, დემოკრატიული, ახალგაზრდობის მიერ მართული პლატფორმა, რომელიც წარმოადგენს 99 ნაციონალურ ახალგაზრდულ საბჭოს და ახალგაზრდულ საერთაშორისო ორგანიზაციებს მთელი ევროპიდან. ევროპის ახალგაზრდული ფორუმი აერთიანებს ათობით მილიონ ახალგაზრდას მთელი ევროპის მასშტაბით, მათი საერთო ინტერესების წარმოსაჩენად. ის ისწრაფვის ახალგაზრდობის უფლებებისკენ საერთაშორისო ინსტიტუტებში, როგორიცაა ევროპის კავშირი, ევროპის საბჭო და გაერო.

ჩვენი ხედვა

საქართველოს ახალგაზრდულ ორგანიზაციათა ნაციონალური საბჭოს ხედვაა იყოს ახალგაზრდების ხმა საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ, მხარი დაუჭიროს მათი პოტენციალის თვით-რეალიზებას და ისეთი გარემოს შექმნას სადაც თითოეული მათგანის აზრი იქნება გათვალისწინებული, სადაც ექნებათ შესაძლებლობა აქტიურად იყვნენ ჩართულები სოციალურ და პოლიტიკურ ცვლილებბეში, რათა ერთად გავაძლიეროთ ახალგაზრდობა საკუთარი და სახელმწიფო კეთილდღეობისთვის.

ღირებულებები

 • დემოკრატია
 • ადამიანის უფლებები
 • მრავალფეროვნება
 • მონაწილეობა და ჩართულობა

მისია

დემოკრატიული, დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე ახალგაზრდული ორგანიზაციების პლატფორმა, რომელიც აერთიანებს ბავშვთა და ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს საქართველოში, წარმოადგენს მათ ინტერესებს და ადვოკატირებას უწევს მათ ინიციატივებს.

მიზნები

 1. წაახალისოს და მხარი დაუჭიროს დემოკრატიას, ადამიანის უფლებებს, მრავალფეროვნებასა და აქტიურ მოქალაქეობას.
 2. გაზარდოს ახალგაზრდებისა და ახალგაზრდული ორგანიზაციების მონაწილეობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში.
 3. ხელი შეუწყოს ახალგაზრდების მონაწილეობას მდგრადი და დამოუკიდებელი ახალგაზრდული ორგანიზაციების განვითარების პროცესში და უზრუნველყოს მათთვის სხვადასხვა რესურსებით მხარდაჭერა.
 4. კოორდინაცია გაუწიოს და ხელი შეუწყოს ახალგაზრდული ორგანიზაციების საქმიანობას, ურთიერთანამშრომლობის განვითარებასა და გაღრმავებაში.
 5. მხარი დაუჭიროს ახალგაზრდული მუშაობისა და არაფორმალური განათლების განვითარებისა და აღიარების პროცესს საქართველოში.
 6. განახორციელოს ახალგაზრდული პოლიტიკის ადვოკატირება, განხორციელება და მონიტორინგი.
 7. ხელი შეუწყოს არასამთავრობო და სამთავრობო სტრუქტურების დიალოგს და წარმოაჩინოს ახალგაზრდების ინტერსები როგორც ადგილობრივ ასევე საერთაშორისო დონეზე.
 8. შეისწავლოს ახალგაზრდულ სფეროში არსებული გამოწვევები და მოიძიოს მათი გადაჭრის გზები.

ძირითადი საქმიანობა

 • ახორციელებს კვლევებს ახალგაზრდული საქმიანობის და ახალგაზრდული პოლიტიკის მიმართულებით.
 • ახორციელებს საგანმანათლებლო ღონისძიებებს (სემინარებს, ტრეინინგებს, ლექციებს, კონფერენციებს და სხვა) ახალგაზრდებისა და ახალგაზრდული ორგანიზაციებისთვის როგორც საქართველოში ასევე ევროპულ დონეზე.
 • მხარს უჭერს წევრი და სხვა ახალგაზრდული ორგანიზაციების საქმიანობის ადვოკატირებას და ხელს უწყობს მათ თანამშრომლობას როგორც სამთავრობო ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან.
 • აორგანიზებს სხვადასხვა ადვოკატირების კამპანიებს და საგანმანათლებლო ღონისძიებებს ახალაგზრდული სფეროს და არაფორმალური განათლების აღიარებისთვის.
 • ახორციელებს სხვადასხვა ტიპის პროექტებს ადამიანის უფლებებისა და მშვიდობის მშენებლობისთვის როგორც ეროვნულ, ასევე რეგიონულ და საერთაშორისო დონეზე.
 • თანამშრომლობს ადგილობირვ, საერთაშორისო და რეგიონლუ დონეზე მომუსავე ორგანიზაციებთან.
 • ხელს უწყობს რეკომენდაციების და პოლიტიკის დოკუმენტების შექმნას.
 • ეწევა ახალგაზრდულ საკითხებთან დაკავშირებულ სხვა საქმიანობას რომელიც არ არის აკრძალული კანონით.
სტრუქტურა


ორგანიზაციის უმაღლესი მმართველი ორგანო არის გენერალური ასამბლეა, რომელიც შედგება 65-ივე წევრი ორგანიზაციისგან, ატარებს არჩევნებს და იღებს მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს, მათ შორის, ორგანიზაციის ასოცირებული წევრების ნამდვილ წევრებად მიღებაზე, ასევე, ირჩევს გამგეობას. გამგეობა ირჩევს ორგანიზაციის ხემძღვანელს, გენერალურ მდივანს, აკომპლექტებს ორგანიზაციის თანამშრომლებს და იღებს გადაწყვეტილებას ასოცირებული წევრების მიღების შესახებ.

Thumb

გამგეობა

საქართველოს ახალგაზრდულ ორგანიზაციათა საბჭოს წევრები

ნინო წულაია

საბჭოს ხეკმძღვანელი

ამირან გელაშვილი

საბჭოს წევრი

ქეთევან თაბაგარი

საბჭოს წევრი

მურთაზ გურჩიანი

საბჭოს წევრი

გიგა ასანიშვილი

საბჭოს წევრი
ka_GEGeorgian