როგორ გავხდე წევრი?

გაწევრიანება ხდება ნებისმიერ დროს. გამგეობა ამტკიცებს ასოცირებული წევრებს, გენერალური ასამბლეა კი ამტკიცებს ნამდვილ წევრებს.

ასოცირებული წევრი

ორგანიზაცია ხდება ჯერ ასოცირებული წევრი.

ნამდვილი წევრი

აქვს უფლება მხოლოდ 6 თვის შემდეგ შემოიტანოს განაცხადი ნამდვილ წევრობაზე.

გაწევრიანების პროცესი

დამატებითი კითხვების შემთხვევევაში მოგვწერეთ Facebook-ზე ან info@youthcouncil.ge

წერილი ორგანიზაციის ბლანკზე:

  • წერილში უნდა ეწეროს: თანახმა ვართ ორგანიზაციის გამგეობის ყველა წევრი რომ გავხდეთ საქ-ოს ახალგაზრდულ ორგანიზაციათა ნაციონალური საბჭოს ასოცირებული წევრები.
  • წერილი გამოგზავნეთ ორგანიზაციის ხელმძღვანელის სახელზე
  • საკმარისია მხოლოდ თქვენი ორგანიზაციის ხელმძღვანელის (იურიდიულად პასუხისმგებელი პირის) ხელმოწერა.

წევრობის მსურველმა ორგანიზაციებმა ასევე უნდა წარმოადგინონ:

  • განახლებული ამონაწერი რეესტრიდან
  • ორგანიზაციის მოქმედი წესდება.
  • ბოლო სამი წლის განმავლობაში განხორციელებული პროექტები
ka_GEGeorgian